Algemene Voorwaarden

De algemene leveringsvoorwaarden van Van den Broek Interieur zijn van toepassing op alle leveringen van Van den Broek Interieur. Door bij ons te bestellen geeft u aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

Vestigings- & Afhaaladres Van den Broek Interieur

Kerklaan 52
2101HR Heemstede

Tel: 023-5281692
E-mail: info@vandenbroekmeubelen.nl

ABNAMRO IBAN: NL41ABNA0563033606
K.v.K nr. : 34015026
BTW : NL8068.62.907.B01

Openingstijden:

Dinsdag t/m vrijdag 9.00 – 18.00 uur
Zaterdag 10.00- 17.00 uur
Avondverkoop op afspraak

Prijzen

Prijzen op de site van Van den Broek Interieur zijn vaste prijzen. Hierover kan niet onderhandeld worden. De prijzen worden vermeld in Euro inclusief BTW (21%) en zijn exclusief verzendkosten en drukfouten voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld, en op al onze aanbiedingen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.

Verzending

Van den Broek Interieur draagt zorg voor een goede levering van de bestelde artikelen. Van den Broek Interieur behoudt zich het recht voor de koopovereenkomst te ontbinden als de klant zich niet aan de voorwaarden houdt. De gestelde levertijden is een indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Verzendkosten

De verzendkosten van uw bestelling bedragen €6,95 bij een standaard pakketje. Indien u een bestelling plaatst met een bedrag van minimaal €100 nemen wij de verzendkosten voor onze rekening. Hiermee verklaart u zich als klant van Van den Broek Interieur akkoord. De producten worden verzonden via postNL. Van den Broek Interieur is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging door PostNL. De mogelijkheid wordt geboden de zending af te halen bij Van den Broek Interieur in Heemstede. De regeling van vooruitbetaling geldt hierbij nog steeds en de bestelling wordt pas uitgeleverd als de betaling binnen is.

Betaling

Betaling dient te geschieden middels;

– vooruitbetaling via bank of giro banknummer – Ideal

Levertijd

Alle bestellingen worden op werkdagen binnen 2 tot 5 dagen geleverd, tenzij anders vermeld. Indien wij dit onverhoopt niet na kunnen komen zullen wij u hier zo spoedig mogelijk over informeren. Wanneer een besteld artikel niet direct uit voorraad leverbaar is, informeren wij u over de te verwachten levertermijn. Na-leveringen ontvangt u handeling- en verzendkostenvrij.

Overschrijding leveringstermijn

De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Na overschrijding van deze periode zal de wederpartij hiervan zo snel mogelijk in kennis worden gesteld en de mogelijkheid worden geboden de overeenkomst te ontbinden, dan wel de bestelling kosteloos te annuleren. Eventueel al overgemaakte betalingen worden dan binnen 14 dagen op uw rekening terug gestort.

Verzending

Verzenden doen wij met PostNL. De post doet er gemiddeld één à twee dagen over om de bestelling bij u af te leveren. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan ons. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de bestellingen ons bedrijf verlaten. Mocht de bezorger u niet thuis treffen dan zal deze een afhaalbewijs bij u achterlaten. U kunt daarmee met een geldig legitimatiebewijs de bestelling afhalen op het postkantoor. De bestelling blijft dan 3 weken op het postkantoor liggen voordat het weer naar ons wordt teruggezonden. Indien dit gebeurt, zijn de verzendkosten voor uw rekening. Orders welke naar ons retour komen doordat deze aan de deur zijn geweigerd of niet zijn afgehaald op het postkantoor worden pas nogmaals verzonden nadat u de verzendkosten heeft voldaan.

Retourzending

Artikelen kunnen in overleg retour gezonden worden binnen 14 dagen na ontvangst. Graag hierover Van den Broek Interieur inlichten binnen 48 uur na ontvangst van de zending. Na verloop van deze periode kan de koop niet meer worden ontbonden. U dient het retourformulier volledig in te vullen en mee te sturen. Dit formulier is te downloaden op de website onder het kopje Verzenden en Retourneren. Alleen artikelen die in oorspronkelijke staat, in onbeschadigde verpakking en met het volledig ingevulde retourformulier worden door ons in behandeling genomen. Het verzendrisico van het terugsturen is voor rekening van de koper.

Van den Broek Interieur behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt, wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd of wanneer de goederen niet in originele verpakking retour zijn verzonden.

Artikelen die op bestelling zijn ingekocht (lees: voor de klant op maat gemaakt en/of besteld zijn) kunnen niet retour genomen worden. Onvoldoende gefrankeerde zendingen worden niet aangenomen of gecrediteerd. Kosten voor retourzending komen voor rekening van de klant. In geval van een fout van de kant van Van den Broek Interieur zal Van den Broek Interieur de kosten dragen voor retourzending.

Van den Broek Interieur zal de aankoopwaarde binnen 14 dagen na ontvangst van de retourverzending terugstorten op het door u op het retourformulier aangegeven rekeningnummer.

Klachtenafhandeling

Van den Broek Interieur streeft naar tevreden klanten. Mocht er onverhoopt een klacht optreden binnen een termijn van 1 maand dan wordt Van den Broek Interieur daar graag van op de hoogte gebracht. Er kan dan met de klant naar een oplossing gezocht worden.

Garantie en aansprakelijkheid

Van den Broek Interieur is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding, in welke vorm dan ook, aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Van den Broek Interieur. Van den Broek Interieur is nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. Indien Van den Broek Interieur, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
Het is mogelijk dat Van den Broek Interieur op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Van den Broek Interieur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Copyright

Het copyright voor de website, ontwerpen, andere teksten, foto’s en uitingen van Van den Broek Interieur ligt bij Van den Broek Interieur. Gebruik van ontwerpen, teksten en foto’s is alleen met nadrukkelijke toestemming mogelijk. Bij inbreuk op deze bescherming zal door Van den Broek Interieur worden opgetreden.

Disclaimer

Ondanks dat de inhoud van de website met veel zorg is gemaakt, kan het toch voorkomen dat er fouten in staan. Voor eventuele consequenties voortvloeiende uit deze fouten kan Van den Broek Interieur niet ter verantwoording worden geroepen.