Privacy policy

Van den Broek Interieur hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we informatie geven over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Van den Broek Interieur houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wanneer u uw winkelbezoek bij Van den Broek meubelen afsluit met een aankoop van een product worden uw adresgegevens en transactiegegevens geregistreerd om de betaling in orde te kunnen maken. Deze gegevens bewaren wij zeven jaar, dit is belastingtechnisch verplicht. Om het product bij u thuis te kunnen leveren hebben wij uiteraard uw adresgegevens, telefoonnummer en emailadres nodig. Deze gegevens bewaren wij 10 jaar in verband met service en garantie. Uw adresgegevens delen we alleen, indien nodig, met externe dienstverleners. Dit kan zijn de transportservice voor het afleveren van producten of de meubelleverancier indien er klachten zijn over het product. Uw gegevens worden enkel gebruikt zodat er contact met u opgenomen kan worden. Externen mogen uw gegevens niet doorgeven.

Rechtsgronden

Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming verwerkt omdat wij dit nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst met u ofwel daartoe wettelijk verplicht zijn, ofwel met uw toestemming ofwel omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Deze gerechtvaardigde belangen worden in deze policy beschreven.

Externe partijen

Er zijn een aantal gevallen waarbij wij uw gegevens verstrekken aan externe partijen, dit gebeurt alleen wanneer dit nodig is. Uw gegevens zullen wij echter nooit aan derden doorverkopen. De externe partijen waar wij uw gegevens aan verstrekken gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het uitvoeren van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Zij mogen uw gegevens niet zelfstandig gebruiken of doorgeven. Tevens kan het voorkomen dat wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens af te staan aan overheidsinstanties of andere partijen. In dit geval delen wij alleen de noodzakelijke gegevens.

Opslaan van de gegevens

Voor het verkrijgen en bewaren van gegevens wordt gewerkt met verschillende applicaties. Aan deze applicaties zijn strikte regels verbonden om uw privacy te kunnen waarborgen. De meeste gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie. Voor overige applicaties, bijvoorbeeld Amerikaanse partijen, gelden onder het Privacy Shield. Op onze websites staan links naar websites van onze leveranciers. Wanneer u op deze links klikt wordt de website van de desbetreffende leverancier geopend en geldt het privacy beleid van deze leverancier.

Gegevens verwijderen

U heeft het recht om te weten welke gegevens wij van u hebben, indien u dit wil inzien kunt u dit aan ons vragen, neemt u hiervoor contact op met info@vandenbroekmeubelen.nl  Daarnaast is het mogelijk om gegevens die niet kloppen, te laten wijzigen. Ook is het mogelijk om ons te vragen om uw gegevens te wissen en deze niet meer te gebruiken. In sommige gevallen is het mogelijk dat wij uw verzoek weigeren gezien het feit dat wij wegens belastingtechnische redenen of voor service/klachten uw gegevens dienen te bewaren. Als Van den broek Interieur zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@vandenbroekmeubelen.nl

Hoe kunt u Cookies weigeren?

Indien u bepaalde cookies wilt weigeren op onze website kunt u de knop Instellingen klikken op onze cookiewall en op de pagina AVG toestemmingen de cookies per groep (Statistieken, Social Media) aan of uit vinken. Of op de knop “Vergeet mij” klikken om alle cookies te verwijderen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Van den Broek meubelen behoudt zich het recht om de Veiligheid en Privacy te allen tijde te wijzigen en / of aan te passen. Heeft u vragen over uw privacy of veiligheid dan kunt u contact met opnemen via ons contactformulier .

Copyright © Van den Broek meubelen

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Van den Broek meubelen. Het auteursrecht op de inhoud van deze website behoort toe aan Van den Broek meubelen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van den Broek meubelen mag de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, behoudens beperkingen bij wet gesteld. Alle woord- en beeldmerken op deze website zijn eigendom van Van den Broek meubelen tenzij anders vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van den Broek is het niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van deze merken, behoudens de beperkingen bij wet gesteld

Van den Broek Meubelen
Kerklaan 52,
2101 HR Heemstede.

Tel: 023-5281692
E-mail: info@vandenbroekmeubelen.nl

ABNAMRO IBAN: NL41ABNA0563033606
K.v.K nr.   :  34015026
BTW         :  NL8068.62.907.B01